2806 BASE NOTEBOOK NOGANET NG-X8
2806 BASE NOTEBOOK NOGANET NG-X8